กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

บรรยากาศงานออกบูธ ในงาน CARE EXPO THAILAND 2019

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan เข้าร่วมงาน  Care Expo Thailand 2019  ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) … อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับสโมสรลูกเสือเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จัดโครงการ ” เสริมสร้างเยาวชนเพื่อคนพิการและผูสูงวัย ” ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมโดย ดร. ศุภณิจ กุลศิริ ที่ปรึกษาด้านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้พาคณะเข้าร่วมทำกิจกรรม…อ่านต่อ


บรรยากาศงานออกบูธ ในงาน INTERCARE ASIA 2019

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan เข้าร่วมงาน  InterCare Asia 2019งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ … อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลศิครินทร์

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลเอกชล 2

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลวิภาวดี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลเอกชัย

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี 2 

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลพริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลนนทเวท

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องเบต้ากลูแคนกับเม็ดเลือดขาว ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องเบต้ากลูแคนกับเม็ดเลือดขาว ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องเบต้ากลูแคนกับเม็ดเลือดขาว ณ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์พิเศษ 25 ปี งานวิจัยฝีมือคนไทย “เบต้ากลูแคน” ฮีโร่ เสริม-สร้าง-ซ่อมเม็ดเลือดขาว ช่วยคนไทยห่างไกลโรคร้าย ในหนังสือชีวจิต

รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสทีมวิจัยและพัฒนาอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารชีวจิต (นิตยสารรายปักษ์ ปีที่ 21 : 1 ธันวาคม 2561) ถึงงานวิจัยฝีมือคนไทยเกี่ยวกับ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลวิภาวดี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับบริษัทในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จำกัด ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่าน …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องเบต้ากลูแคนฟื้นฟูสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกัน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ในงาน Happy Life by Cheewajit

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารชีวจิต ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับบริษัทในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จำกัด ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี1

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับบริษัทในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จำกัด ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่าน …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องเบต้ากลูแคนกับผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ ณ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ในงาน Happy Life by Cheewajit

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารชีวจิต ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน มอบเงินและผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ให้แก่ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย

เมื่อวันที่ 4 กันยายนน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา และทีมงานอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคนได้เข้ามอบเงินบริจาค …อ่านต่อ


บรรยากาศงานออกบูธ ในงาน INTERCARE ASIA 2018

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan เข้าร่วมงาน  InterCare Asia 2018 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ … อ่านต่อ


สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ ในนิตยสาร O-lunla(โอ-ลั้นลา)

   รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ อดีตที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อดีผู้อำนวยการองค์การสุรา กระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาอาวุโสทีมวิจัยอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร… อ่านต่อ


บรรยากาศการออกบูธ Food Secret Live in Phyathai3

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan และ ESTELLE Regenerating Serum by Immune Lab เข้าร่วมงาน  Food Secret Live in Phyathai3… อ่านต่อ


เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้ อิมมูน แล็บ บำรุงร่างกาย และสวัสดีปีใหม่คลีนิกคุณหมอสมหมาย

คณะผู้บริหาร อิมมูน แล็บ นำโดย รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ และ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ นำทีมเข้าเยี่ยมเยือนคุณยงยุทธ ผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้ อิมมูน แล็บ บำรุงร่างกายและสวัสดีปีใหม่… อ่านต่อ


บรรยากาศการออกบูธ IMMUNE LAB Betaglucan ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan และ ESTELLE Regenerating Serum by Immune Lab เข้าร่วมงาน  Thailand Friendly… อ่านต่อ


Untitled-2-01_00025

สัมภาษณ์ รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ เรื่องเบต้ากลูแคน สารกระตุ้นเม็ดเลือดขาว

รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ อดีตที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อดีผู้อำนวยการองค์การสุรา กระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาอาวุโสทีมวิจัยอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ได้ให้สัมภาษณ์… อ่านต่อ


P1010638

บรรยากาศการออกบูธ IMMUNE LAB Betaglucan ในงาน GOOD LIFE Fair 2017

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan เข้าร่วมงาน  GOOD LIFE Fair 2017 งานแฟร์คนรักสุขภาพ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 กรกฏาคม 2560… อ่านต่อ


P1010631บรรยากาศการออกบูธ IMMUNE LAB Betaglucan ในงาน INTERCARE asia 2017 

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan เข้าร่วมงาน  InterCare Asia 2017 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ … อ่านต่อ


My Hero seminar-250

บรรยากาศงานสัมมนา “แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว” วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับชมรมเพื่อนมะเร็งไทย จัดกิจกรรมงานสัมมนา “แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว” ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก… อ่านต่อ


scoopปรากฏการณ์ข่าว “ไทยคิดค้น สารต้านมะเร็ง อนุภาคเล็กที่สุดในโลก”

ขอขอบคุณ ช่องข่าว SpringNews ที่ให้ความสำคัญกับสารสกัดเบต้ากลูแคนบริสุทธิ์ ผลิตโดยนวัตกรรมฝีมือคนไทยทีมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสูงสุด… อ่านต่อ


image1 (1)

งานสัมมนา “แฟนฉัน ชื่อเม็ดเลือดขาว My HERO-My WhiteBlood CELL”

IMMUNE LAB BetaGlucan (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) ร่วมกับชมรมเพื่อนมะเร็ง จัดกิจกรรมดีๆให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญของเม็ดเลือดขาวผ่านงานสัมมนา “แฟนฉัน ชื่อเม็ดเลือดขาว My HERO-My WhiteBlood CELL” โดยในงานมีการให้ความรู้มากมายจากทั้ง… อ่านต่อ


AMARIN-17

รับเชิญไปให้สัมภาษณ์ในรายการ “อยู่เป็นลืมป่วย” AMARIN TV

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์ และร่วมพูดคุยใน… อ่านต่อ


มติชน-13

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ เยี่ยมเยือนและมอบของที่ระลึกให้กับหนังสือพิมพ์มติชน

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน… อ่านต่อ


กรุงเทพธุรกิจ-7

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ เยี่ยมเยือนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจพร้อมมอบของที่ระลึก

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน… อ่านต่อ


ประชาชาติ-22ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ เยี่ยมเยือนและให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ เรื่อง… อ่านต่อ

 


ผู้จัดการ-15

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ เยี่ยมเยือนและมอบของที่ระลึกให้กับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน… อ่านต่อ


คมชัดลึก-10

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ เยี่ยมเยือนหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก พร้อมมอบของที่ระลึก

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน… อ่านต่อ


ข่าวสด-7มอบผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BetaGlucan และร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN ได้มอบผลิตภัณฑ์อิมมูนแล็บ เบต้ากลูแคนให้กับ… อ่านต่อดร ปิยะ รศ ดร องอาจ Immune Lab BetaGlucan อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน สัมภาษณ์ ไทยรัฐ 02
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ขอเข้ามาสัมภาษณ์ทีมผู้บริหาร IMMUNE LAB BetaGlucan

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ขอเข้ามาสัมภาษณ์ทีมผู้บริหาร IMMUNE LAB BetaGlucan โดยมี ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ และ รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ ได้อธิบาย… อ่านต่อ


พบปะพี่น้องอิมมูลแล็บ-23

งานพบปะครอบครัว IMMUNE LAB BETAGLUCAN (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) ครั้งที่ 1

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยส์  แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่าย IMMUNE LAB BETAGLUCAN และ รศ. ดร. องอาจ ผ่องลักษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสทีมวิจัยและพัฒนา IMMUNE LAB BETAGLUCAN จัดงาน… อ่านต่อ


อิมมูนแล็บ เบต้ากลูแคน Immune Lab Beta Glucan ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs

งานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs

ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BetaGlucan (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) ได้รับเลือกให้เข้างานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs และการเสวนาเรื่องการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับSMEs. ของ… อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน IMMUNE LAB BetaGlucan ดรปิยะ Public Relation

มอบผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้กับผู้ใหญ่ในวงการ Public Relation 

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN มอบผลิตภัณฑ์ อิมมูนแล็บ เบต้ากลูแคน ให้กับ… อ่านต่อ


อิมมูนแล็บ เบต้ากลูแคน Immune Lab Beta Glucan อั้ม อธิชาติ นัท มีเรีย Bueaty shop 1

เข้าร่วมกิจกรรม Beauty.shop

ขอขอบพระคุณ คุณอั้ม อธิชาติ และคุณ นัท มีเรีย ที่มั่นใจในคุณภาพของ IMMUBE LAB เบต้ากลูแคน  โดยให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรม Beauty Live ในการเปิดตัว… อ่านต่อ


Comments are closed.