การทำงานที่มีสรรพคุณเป็นสารพรีไบโอติก และ โพรไบโอติก (Prebiotic / Probiotic)

Prebiotic Effect-Beta Glucan“Beta-Glucans Improve Growth, Viability and Colonization of Probiotic Microorganisms,” Int J MOl Sci, 13(5): 6026-6039; PMCID:PMC33822753; 2012: Quote: “Beta-D-glucan…has a prebiotic effect on three probiotic strains.  …B-D-glucans mightd also contrast pathogen adhesion to the intestinal mucosa and/or act as antioxidants to protect probiotics from the intestinal hostile environment.”

Probiotic-Beta Glucan; Saber A, Alipour B, et al, “Cellular and molecular effects of yeast probiotics [beta glucan] on cancer,” Crit Rev Microbiol, PMID 27561003; Aug 25:1-20; 2016. Quote: ”Nonpathogenic yeasts, as members of probiotics family, can be effective on gut microbiota dysbiosis. …Probiotic yeasts influence physiology, metabolism, and immune homeostasis in the colon and contribute to cancer treatment due to possessing anti-inflammatory, anti-proliferative and anti-cancer properties. … This study reviews some of the health-beneficial effects of probiotic yeasts and their biological substances like folic acid and β-glucan on cancer and focuses on the possible cellular and molecular mechanisms of probiotic yeasts such as influencing pathogenic bacteria, inactivation of carcinogenic compounds, especially those derived from food, improvement of intestinal barrier function, modulation of immune responses, antitoxic function, apoptosis, and anti-proliferative effects.”


 

Comments are closed.