บรรยากาศงานออกบูธ ในงาน CARE EXPO THAILAND 2019

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Immune Lab Beta Glucan และ Aldermide ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นถูกคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในงาน Care Expo Thailand 2019 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดยในงานจะเน้นให้ผู้ประกอบการที่พัฒนานวัตกรรมและการบริการในเรื่องสุขภาพ และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ตลอดจนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกจัดครั้งแรกในประเทศไทย

– ซึ่งจะเน้นให้ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยทำงานจนวัยเกษียณ

– ตระหนักถึงการวางแผนการเงิน เก็บออม

– การดูแลตัวเองหลังเกษียณในอนาคต

– เพื่อหวังว่า..เราจะเริ่มจากการดูแลคนที่เรารักในครอบครัว

– วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้ ทาง ImmuneLab BetaGlucan ยังได้ถูกคัดเลือกจาก สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ให้เป็น 1 ใน 15 ผลิตภัณฑ์ของคนไทย ที่น่าสนใจในงาน Care Expo Thailand 2019 และถูกคัดเลือกให้ไปออกในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ออกอากาศผ่านทางช่อง 9MCOT HD

Comments are closed.