ผลงานวิจัย

          การวิจัยเกี่ยวกับเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์มีมากว่า 5 ทศวรรษแล้ว ในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการรวบรวมงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์มาจากทั่วโลก โดยมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์มาแล้วกว่า 10,000 เอกสาร ทาง อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน เป็นเพียงผู้เรียบเรียงงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในหมวดหมู่ของโรคและอาการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงสุด


(ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลจากองค์กรวิจัยเบต้ากลูแคนนานาชาติ www.betaglucan.org)

Comments are closed.