รวมภาพบรรยากาศ อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

จากที่ lmmune Lab Beta Glucan ได้เข้าร่วมออกจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมไปถึงการใช้เบต้ากลูแคนในการร่วมรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน(เม็ดเลือดขาว) ภายในงาน.. “Be Strong Be Healthy By นิตยสารสุขภาพดี” มากกว่า 30 ที่ (21 โรงพยาบาล) ทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด ตลอดทั้งปี 2562  ซึ่งจุดประสงค์ของเรา เพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ..“เบต้ากลูแคน กับ การดูแลเม็ดเลือดขาว” อีกทั้งมีการเสวนาบนเวทีกับ ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน กับหัวข้อ “เบต้ากลูแคน สารอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาว”และยังมีโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เบต้ากลูแคน ควบคู่กับการรักษาโรคของผู้ป่วย และผู้เข้าร่วมงานค่ะ

วันนี้แอดมินจึงขอนำวิดีโอรวมภาพความประทับใจ ภายในงานตลอดปี 2562 มาฝากชาว อิมมูน แล็บ กันค่ะ

“เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง..เท่ากับชีวิตที่สมบูรณ์”

Comments are closed.