อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์พิเศษ 25 ปี งานวิจัยฝีมือคนไทย “เบต้ากลูแคน” ฮีโร่ เสริม-สร้าง-ซ่อมเม็ดเลือดขาว ช่วยคนไทยห่างไกลโรคร้าย ในหนังสือสุขภาพดี พฤษจิกายน 2562

 

รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสทีมวิจัยและพัฒนาอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารชีวจิต (นิตยสารรายปักษ์ ปีที่
ที่__: 1 พฤษจิกายน 2562) ถึงงานวิจัยฝีมือคนไทยเกี่ยวกับเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ขนมปัง การันตีด้วยอนุสิทธิบัตรการผลิตเบต้ากลูแคนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ…

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากภาพด้านล่างนี้

 

Comments are closed.