อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี1

 

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับบริษัทในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จำกัด ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ และความไว้วางใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาว แบรนด์ไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล และเข้ามาเยียมเยือนที่บูธ Immune Lab Betaglucan ณ งาน Happy Life by Cheewajit @Thonburi1 Hospital เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา “เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เท่ากับ ชีวิตที่สมบูรณ์”

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าชาวอิมมูน แล็บ ทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจและคอยสนับสนุนแบรนด์ผลิตภัณฑ์ อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน แบรนด์คนไทยให้ดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรักเสมอมา

“เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เท่ากับชีวิตที่สมบูรณ์”

Comments are closed.