อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับบริษัทในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จำกัด ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ และความไว้วางใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาว แบรนด์ไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล และเข้ามาเยียมเยือนเพื่อปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพที่บูธ Immune Lab Betaglucan ณ งาน Happy Life by Cheewajit Paola Hospital Samut Prakarn เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา “เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เท่ากับ ชีวิตที่สมบูรณ์”

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าชาวอิมมูน แล็บ ทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจและคอยสนับสนุนแบรนด์ผลิตภัณฑ์ อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน แบรนด์คนไทยให้ดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรักเสมอมา

“เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เท่ากับชีวิตที่สมบูรณ์”


#Immunelab #Betaglucan #antiaging #Cancer #Halal #allergies#SLE #เบต้ากลูแคน #อาหารเสริมธรรมชาติ #เม็ดเลือดขาว #อิมมูนแล็บ #อายุวัฒนะ  #มะเร็ง #ให้คีโม#ภูมิแพ้#ภูมิแพ้ภัยตนเอง #ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย#ไมเกรน

Comments are closed.