อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมบริจาคให้กับโครงการโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยพระอธิการจรัญ ทัขญาโณ

ทางผู้บริหารและพนักงาน อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมบริจาคให้กับโครงการโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยพระอธิการจรัญ ทัขญาโณ เพื่อให้กับผู้ประสบปัญหา และแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์วิกฤต COVID – 19 นี้

ร่วมเป็นกำลังใจในการต่อสู้ครั้งนีี้ และขอให้ผลบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ ให้คนไทยมีสุขภาพดีปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายนี้


 

Comments are closed.