อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์พิเศษ 25 ปี แห่งความมุ่งมั่นเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ฮีโร่ เสริม-สร้าง-ซ่อมเม็ดเลือดขาว ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพด้วยกลไกธรรมชาติ

รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสทีมวิจัยและพัฒนาอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์ ในหนังสือHealth Brings Wealth magazine ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (Issue 30/ Aug – Sep 2020) ถึงงานวิจัยฝีมือคนไทยเกี่ยวกับเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ขนมปัง การันตีด้วยอนุสิทธิบัตรการผลิตเบต้ากลูแคนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ…

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากภาพด้านล่างนี้


Comments are closed.