กิจกรรมประชาสัมพันธ์

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์พิเศษ 25 ปี แห่งความมุ่งมั่นเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ฮีโร่ เสริม-สร้าง-ซ่อมเม็ดเลือดขาว ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพด้วยกลไกธรรมชาติ

รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสทีมวิจัยและพัฒนาอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์ ในหนังสือHealth Brings Wealth magazine ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (Issue 30/ Aug – Sep 2020) ถึงงานวิจัยฝีมือคนไทยเกี่ยวกับ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมบริจาคให้กับโครงการโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยพระอธิการจรัญ ทัขญาโณ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      นำโดย ดร. ศุภณิจ กุลศิริ ที่ปรึกษาด้านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ IMMUNE LAB และทีมงานอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคนได้เข้ามอบเงินบริจาค … อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน บริจาคเงินและสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง(ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      นำโดย ดร. ศุภณิจ กุลศิริ ที่ปรึกษาด้านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ IMMUNE LAB และทีมงานอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคนได้เข้ามอบเงินบริจาค … อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน ไม่ใช่ กลูต้า กลูเตน” กับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกัน” กับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลนนทเวช ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ความเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกัน” กับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลเอกชล2 ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ทำไมต้องบำรุงเม็ดเลือดขาว” กับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์พิเศษ 25 ปี งานวิจัยฝีมือคนไทย “เบต้ากลูแคน” ฮีโร่ เสริม-สร้าง-ซ่อมเม็ดเลือดขาว ช่วยคนไทยห่างไกลโรคร้าย ในหนังสือสุขภาพดี(No.138)

รศ.ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสทีมวิจัยและพัฒนาอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารชีวจิต (นิตยสารรายปักษ์ ปีที่ __ : 1 พฤษจิกายน 2562) ถึงงานวิจัยฝีมือคนไทยเกี่ยวกับ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมส่งความสุขท้ายปี ด้วยภาพกิจกรรมตลอดปีที่ผ่านมา

วันนี้แอดมินขอนำวิดีโอรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน
ได้ออกจัดบูธให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ..”เบต้ากลูแคน กับ เม็ดเลือดขาว” แก่ประชาชนทั่วไป
ทั้งในโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ งานอีเว้นท์ และบทความในนิตยสารสุขภาพดีชั้นนำของประเทศ มาฝากชาว อิมมูน แล็บ กันนะคะ … อ่านต่อ


รวมภาพบรรยากาศ อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

จากที่ lmmune Lab Beta Glucanได้เข้าร่วมออกจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพรวมไปถึงการใช้เบต้ากลูแคนในการร่วมรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน(เม็ดเลือดขาว)ภายในงาน..“Be Strong Be Healthy By นิตยสารสุขภาพดี”…อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับ บจก. เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ดร.ศุภณิจ ได้สัมภาษณ์ ศ.นพ.ดร. อิศรางค์ นุชประยูร (ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและชีวาภิบาล และ ผู้อำนวยการ บจก. เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม) แบบ exclusive ให้ชาวอิมมูน แล็บ เราได้ฟังถึงโครงการทางโครงการ “เยือนเย็น” ทางออกของความเจ็บปวด…อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน มอบเงินและผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โครงการ “Wishing Well Camp 2019 ของมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง”ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      นำโดย ดร. ศุภณิจ กุลศิริ ที่ปรึกษาด้านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ IMMUNE LAB และทีมงานอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคนได้เข้ามอบเงินบริจาค … อ่านต่อ


บรรยากาศงานออกบูธ ในงาน CARE EXPO THAILAND 2019

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan เข้าร่วมงาน  Care Expo Thailand 2019  ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) … อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับสโมสรลูกเสือเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จัดโครงการ ” เสริมสร้างเยาวชนเพื่อคนพิการและผูสูงวัย ” ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมโดย ดร. ศุภณิจ กุลศิริ ที่ปรึกษาด้านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้พาคณะเข้าร่วมทำกิจกรรม…อ่านต่อ


บรรยากาศงานออกบูธ ในงาน INTERCARE ASIA 2019

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB Betaglucan เข้าร่วมงาน  InterCare Asia 2019งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ … อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลศิครินทร์

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลเอกชล 2

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลวิภาวดี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลเอกชัย

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี 2 

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลพริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลนนทเวท

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องเบต้ากลูแคนกับเม็ดเลือดขาว ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี ออกบูธให้ความรู้เบต้ากลูแคน ณ โรงพยาบาลธนบุรี

Immune Lab Beta Glucan ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ …อ่านต่อ

 


 


                                                                                                                หน้าถัดไป

Comments are closed.