ความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์

การทดลองใช้เบต้ากลูแคนในคนและสัตว์ทดลอง จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ชั้นนำของโลกหลายสิบแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาด มหาวิทยาลัยทูเลน มหาวิทยาลัยดิ๊ก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยหลุยส์วิล มหาวิทยาลัยวอชิงตันฯลฯ   ไม่พบการเป็นอันตรายจากการใช้เบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ และพบว่าปริมาณสารที่ให้ในปริมาณสูงไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในรูปของการเป็นพิษและผลกระทบด้านจิตใจ ยกตัวอย่างงานวิจัยจาก สถาบัน The Beth lsrael Deaconess ศูนย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยในอิสราแอล Medical Center รายงานเรื่องผลการใช้เบต้ากลูแคนในปริมาณที่สูงถึง 3,000-15,000 มก. สำหรับการรักษาโรคคอเรสเตอรรอลสูงนั้น พบว่า ไม่ปรากฎผลข้างเคียงในการใช้เบต้ากลูแคนในปริมาณที่สูงและพบว่า การรักษาคอเรสเตอรอลนั้นให้ผลดีขึ้นเมื่อให้เบต้ากลูแคนในปริมาณสูงยิ่งขึ้น และพบว่าไม่มีผลกระทบเมื่อใช้บริโภคร่วมกับยาหรือพืชสมุนไพรอื่น ๆ

ถึงแม้ว่าเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์นั้น จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ปลอดภัยในการใช้งาน ความเสี่ยงของการใช้เบต้ากลูแคนชนิดนี้ยังมีอยู่บ้าง  นั่นคือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำ และ ไม่ได้มาตราฐาน ทำให้สิ่งเจือปนที่เป็นผลพลอยได้ (by products) ในการสกัดเบต้ากลูแคนนั้นมีอยู่ในปริมาณสูง เช่น mannoprotein (โปรตีน) และ lipid (ไขมัน)  ซึ่ง สาร mannoprotein นี้ อาจทำให้เกิดผลร้าย เช่นโรคสำไส้แปรปรวน (lrritable Bowel Syndrome : IBS) และโรคติดเชื้อจากยีสต์ หรือ เกิดอาการแพ้ยีสต์ได้ ส่วน lipids นั้นจะกีดกั้นที่ตั้งของตัวจับหรือตัวรับสิ่งแปลกปลอมบน macrophage ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงกั้นระหว่างโมเลกุลของ 1,3-d glucan กับ ที่ตั้งของ macrophage ทั้งนี้ lipids เป็นสารที่ไม่มีปฏิกิริยาที่เลวร้าย เพียงแต่มีผลต่อประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนลดลง

ดังนั้นความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมาก ทางผู้ใช้จึงจำเป็นมากที่ต้องรู้ปริมาณ สิ่งเจือปนประเภทโปรตีนที่ติดมากับผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่จะซื้อ ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคนนั้นเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการกำจัดสารปนเปื้อนที่ได้มา โดยทุกผลิตภัณฑ์ของ IMMUNE LABTM ได้รับการตรวจสอบจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีสารปนเปื้อนชนิดโปรตีนและไขมันที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังปลอดจากสารประกอบอื่นๆที่ไม่ต้องการ

นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความปลอดภัยของยีสต์เบต้ากลูแคน โดยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโภชนาการและโรคภูมิแพ้ (NDA), คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ขอความเห็นจาก Scientific Committee/ Scientific Panel ในเรื่องความปลอดภัยของ “ยีสต์ เบต้ากลูแคน (yeast beta-glucan)” ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารรูปแบบใหม่ (novel food ingredient) ตามบริษัทข้อบังคับของสหภาพยุโรป เลขที่ 258/97 โดยคำนึกถึงข้อคิดเห็นหรือข้อคัดค้านทางธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกเสนอมา มีผลสรุปดังนี้:

“ยีสต์ เบต้ากลูแคน” ประกอบด้วยโมเลกุลที่ซับซ้อนของ polysaccharides สูง ส่วนผสมของอาหารรูปแบบใหม่นี้ มีทั้งสามารถละลายได้และละลายไม่ได้ “ยีสต์ เบต้ากลูแคน” แหล่งที่มา การจำแนก ข้อกำหนดปละกระบวนการผลิต ไม่มีเหตุที่จะนำมาเกี่ยวข้อง ผู้ยื่นต้องตั้งใจขาย “ยีสต์ เบต้ากลูแคน” ในอาหารเสริม โดยมีปริมาณที่ให้ต่อครั้ง ไม่เกิน 375 มก/วัน  และในอาหารเพื่อการบริโภคในอัตราที่ใส่ต่อครั้งไม่เกิน 600มก/วัน ไม่มีสูตรสำหรับทารก (infant formula) หรือสูตรต่อเนื่อง (follow-on formula) นอกจากนี้ผู้ยื่นคำร้องมีความตั้งใจขายสำหรับใช้กับอาหารหลายขนิดรวถึงเครื่องดื่มสำหรับคนทั่วไป คณะกรรมการมีหมายเหตุว่า ปริมาณบริโภคที่สูง “high intake” สำหรับ yeast beta-glucans ในภาพรวมเหมือนการบริโภคเบต้ากลูแคนจากแหล่งอาหารอื่น ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับการเกิดพิษแบบกึ่งเฉียบพลัน (sub-acute toxicity) และการเกิดพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (sub-acute toxicity) การดูดซึม และข้อมูลขีดจำกัดของมนุษย์ไม่มีผลที่นำมาพิจารณาเห็นว่าความเสี่ยงต่อการแพ้ สำหรับ yeast beta-glucans  ไม่สูงไปกว่าผลิตภัณฑ์ที่มียีสต์ขนมปัง เบต้ากลูแคนจากแหล่งอื่นได้มีการกระเมินว่าปลอดภัยโดย องค์กรการความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority) บนพื้นฐานธรรมชาติของ สำหรับ yeast beta-glucans นัยสำคัญจากประวัติการใช้ของแหล่งที่มาปริมาณในการบริโภค และข้อมูลเสริมในการศึกษาจากมนุษย์และสัตว์ คณะกรรมการสรุปว่า สำหรับ yeast beta-glucans ปลอดภัยในการใช้ตามที่เสนอมา

องค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกา จำแนก Beta-1,3/1,6-glucan เป็น “สารสกัดยีสต์-ขนมปัง (สำหรับ yeast beta-glucans)” โดยเฉพาะเจาะจงกับ Beta-1,3/1,6-glucan หรือ Beta-1,3(D)-glucan ซึ่งผลิตจากผนังเซลล์ของยีสต์ที่มีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Saccharomyces cerevisiae รายละเอียดของข้อกำหนดสำหรับ “สารสกัดยีสต์ (ขนมปัง)”ให้เป็น “Generally Recognized As Safe” หรือ GPRS การจำแนก GPRS ได้กำหนอดเงื่อนไขเช่นกันไว้ในภาคผนวก A วัตถุเจือปนอาหารของ FDA ( FDA “APPENDIX A FOOD ADDITIVES.” )

Comments are closed.