ทำไมต้องทานเบต้ากลูแคนตอนท้องว่าง

 

ก่อนที่จะเข้าใจว่าทำไมต้องทานเบต้ากลูแคนในขณะท้องว่าง ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการที่ เบต้ากลูแคนดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร? เรื่องการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ กล่าวคือ ถ้า เบต้ากลูแคนมีการดูดซึมไม่ถูกต้องกับองค์ประกอบของระบบภูมิคุ้มกัน  เบต้ากลูแคนที่บริโภคเข้าไปจะไม่มีประโยชน์เลย

ลำไส้เล็กเป็นส่วนของลำไส้ที่อาหารถูกย่อยหมดแล้ว ลำไส้เล็กของผู้ใหญ่ยาวประมาณ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร เชื่อมต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้ใหญ่ ประกอบด้วย สำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) ลำไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) ลำไส้เล็กส่วนปลายสุด (ileum)  ในส่วนของการดูดจับสิ่งมีชีวิตหรือสารที่แปลกปลอม จะเริ่มมีการดูดจับที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนปลายสุด โดยมีเซลล์พิเศษเรียกว่า M cells (M=microfold) ทำหน้าที่ดูดจับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นที่เป็นอนุภาคของแข็งและของเหลวถูกนำผ่านเนื้อเยื่อบุผิว (epithelium) ของลำไส้เล็ก ซึ่ง ณ ที่นั่นมีเซลล์ภูมิคุ้มกัน (เม็ดเลือดขาว) ต่าง ๆ จำนวนมากได้แก่ T cells, B cells, Macrophage และ dendritic cell

ดังนั้นการแนะนำให้บริโภคสารที่สนับสนุนภูมิคุ้มกันเช่น เบต้ากลูแคน หรือ aloe MPS (ผลิตภัณฑ์จากว่าหางจระเข้) ในขณะท้องว่างนั้น เพื่อให้ M cell ในส่วนลำไส้เล็กส่วนปลายสุด เกิดประสิทธิภาพในการจำแนก ดูดจับ และลำเลียงอนุภาคต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้มากที่สุด กล่าวอย่างง่ายๆคือ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่จุดดูดจับน้อยที่สุด ไม่ใช่เกรงว่าเบต้ากลูแคนจะมีปฏิกิริยากับอาหารหรืออนุภาคที่ไม่ละลายน้ำ

 

Comments are closed.