งานวิจัยและพัฒนา

scan

จากโครงการวิจัยสู่สินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพ

การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนภายใต้แบรนด์ IMMUNE LABTM นั้น ทีมผู้ผลิตและนักวิจัยของบริษัทเริ่มจาก โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นโครงการต่อเนื่องจากการผลิตเอทานอลมาใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเหลือทิ้ง เนื่องจากกระบวนการผลิตเอทานอลแอลกฮอล์นั้นจะมีกากยีสต์ถูกทิ้งไปกับน้ำเสียของโรงงาน อ่านต่อ


packaging

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากงานวิจัย  IMMUNE LABTM

อาหารเสริมจากธรรมชาติสกัดจากยีสต์ มีฤทธิ์กระตุ้นและยกระดับภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด ช่วยให้เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันปกป้องร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพลังต้านทานโรคในร่างกาย ฟื้นฟูภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ สมานแผลได้อย่างรวดเร็ว  อ่านต่อ

 

%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3_%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8-1

อนุสิทธิบัตรการผลิตของ IMMUNE LABTM

IMMUNE LABTM ได้รับการรับรองและยืนยันเกี่ยวกับสิทธิในการประดิษฐ์/ออกแบบผลิตภัณฑ์ นั่นคือ กระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนจากยีนส์ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย อ่านต่อ

 

scan2

การพัฒนาคุณภาพ IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ข้อมูลรายงานผลการวิจัยทดสอบการพัฒนาคุณภาพของ เบต้า กลูแคน ภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร อ่านต่อ

   

test_particlesize_oct2016_0

การพัฒนาขนาด IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ข้อมูลรายงานผลการวิจัยทดสอบการพัฒนาขนาดของ เบต้า กลูแคน ภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ อ่านต่อ

 

%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-01

การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคน IMMUNE LAB ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากเจ้าของอนุสิทธิบัตร การผลิตเบต้า กลูแคนจากยีสต์ฯเพื่อเป็นอาหารเสริมแก่มนุษย์ เลขที่8795 ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่แรกและ ที่เดียวในประเทศไทย อ่านต่อ

 

ประวัติของรศ.ดร. องอาจ ผ่องลักษณ์ (โดยย่อ)

รศ.ดร. องอาจ ผ่องลักษณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนในปี 2506 จากนั้นได้รับทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปฝึกอบรมและวิจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของพืชที่วิชาภาควิชาสรีรวิทยา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมืองวาเคนนิงเคนประเทศเนเธอร์แลนด์  อ่านต่อ


packaging

 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากงานวิจัย  IMMUNE LABTM

อาหารเสริมจากธรรมชาติสกัดจากยีสต์ มีฤทธิ์กระตุ้นและยกระดับภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด ช่วยให้เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันปกป้องร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพลังต้านทานโรคในร่างกาย ฟื้นฟูภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ สมานแผลได้อย่างรวดเร็ว  อ่านต่อ

 

scan2

การพัฒนาคุณภาพ IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ข้อมูลรายงานผลการวิจัยทดสอบการพัฒนาคุณภาพของ เบต้า กลูแคน ภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร อ่านต่อ

 

test_particlesize_oct2016_0

การพัฒนาขนาด IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ข้อมูลรายงานผลการวิจัยทดสอบการพัฒนาขนาดของ เบต้า กลูแคน ภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ อ่านต่อ

 

 

 

%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-01

การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคน IMMUNE LAB ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากเจ้าของอนุสิทธิบัตร การผลิตเบต้า กลูแคนจากยีสต์ฯเพื่อเป็นอาหารเสริมแก่มนุษย์ เลขที่8795 ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่แรกและ ที่เดียวในประเทศไทย อ่านต่อ

 

packaging

 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากงานวิจัย  IMMUNE LABTM

อาหารเสริมจากธรรมชาติสกัดจากยีสต์ มีฤทธิ์กระตุ้นและยกระดับภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด ช่วยให้เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันปกป้องร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพลังต้านทานโรคในร่างกาย ฟื้นฟูภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ สมานแผลได้อย่างรวดเร็ว  อ่านต่อ

 


%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3_%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8-1

อนุสิทธิบัตรการผลิตของ IMMUNE LABTM

IMMUNE LABTM ได้รับการรับรองและยืนยันเกี่ยวกับสิทธิในการประดิษฐ์/ออกแบบผลิตภัณฑ์ นั่นคือ กระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนจากยีนส์ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย อ่านต่อ

 


scan2

การพัฒนาคุณภาพ IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ข้อมูลรายงานผลการวิจัยทดสอบการพัฒนาคุณภาพของ เบต้า กลูแคน ภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร อ่านต่อ

 

 


test_particlesize_oct2016_0

การพัฒนาขนาด IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ข้อมูลรายงานผลการวิจัยทดสอบการพัฒนาขนาดของ เบต้า กลูแคน ภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ อ่านต่อ

 


%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-01

การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคน

ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคน IMMUNE LAB ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากเจ้าของอนุสิทธิบัตร การผลิตเบต้า กลูแคนจากยีสต์ฯเพื่อเป็นอาหารเสริมแก่มนุษย์ เลขที่8795 ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่แรกและ ที่เดียวในประเทศไทย อ่านต่อ

 

 


 

Comments are closed.