การพัฒนาขนาด IMMUNE LAB เบต้ากลูแคน

 

ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LABTM ได้มีการพัฒนาและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% โดยมีมาตราฐานเท่าเทียมนานาชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของแบรนด์เราจึงมีอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง

 

จากรายงานการวิจัยพบว่า เซลล์เม็ดเลือดขาว Macrophage ที่เป็นตัวการสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีหน่วยรับความรู้สึก (Receptor) จำเพาะ ที่มีสารเบต้ากลูแคนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปกระตุ้นเพื่อให้เซลลล์เม็ดเลือดขาวนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นของ Macrophage นี้จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นและทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตัว Receptor ของ Macrophage นี้จะมีพื้นที่ประมาณ 2 ไมครอนในการยึดจับกับอนุภาคเบต้ากลูแคน ดังนั้น ขนาดอนุภาคเบต้ากลูแคนที่ใหญ่เกินไปจะไม่สามารถทำให้การดูดซับสารเบต้ากลูแคนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทั้งยังสามารถกลับมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นและไม่สามารถดูดซึมได้เลย

 

และยิ่งไปกว่านั้นในงานวิจัยล่าสุดที่ทดลองการใช้เบต้ากลูแคนที่มีอนุภาคที่ใหญ่ในปริมาณมากเทียบกับ การใช้เบต้ากลูแคนที่มีขนาดอนุภาคเล็กในปริมาณที่น้อยกว่า ให้ผลสรุปที่ชัดเจนว่า เบต้ากลูแคนที่มีขนาดอนุภาคที่เล็กประมาณไม่เกิน 2 ไมครอน มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่า การใช้เบต้ากลูแคนที่มีขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่า และสามารถใช้ได้ในปริมาณที่น้อยกว่าด้วย

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ขนาดของอนุภาค (Particle Size) ของเบต้ากลูแคนนั้นมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่าปริมาณที่ใช้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LABTM เบต้ากลูแคนนั้นเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาการผลิตที่ลดขนาดของอนุภาคของเบต้ากลูแคนให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ IMMUNE LABTM ได้รับการตรวจสอบจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พิสูจน์แล้วว่า มีขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 ไมครอน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงที่สุด

 

 

test_particlesize_oct2016_0

ข้อมูลรายงานผลการวิจัยทดสอบการพัฒนาขนาดของ เบต้ากลูแคน ภายในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

Comments are closed.