จากโครงการวิจัยสู่สินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพ

scan

การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนภายใต้แบรนด์ IMMUNE LABTM นั้น ทีมผู้ผลิตและนักวิจัยของบริษัทเริ่มจาก โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นโครงการต่อเนื่องจากการผลิตเอทานอลมาใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเหลือทิ้ง เนื่องจากกระบวนการผลิตเอทานอลแอลกฮอล์นั้นจะมีกากยีสต์ถูกทิ้งไปกับน้ำเสียของโรงงาน (น้ำทิ้ง 1 ลบ. เมตร จะมีกากยีสต์อยู่ประมาณ 3-5 กก.) แต่เนื่องจากกากยีสต์นี้อุดมไปด้วย โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะสารสำคัญคือ กลูแคน หรือ เบต้ากลูแคน (B-glucan) ที่มีคุณสมบัติเป็นสารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนของผิวหนัง ในขณะนั้นเบต้ากลูแคนบริสุทธิ์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริม มีราคาสูง ดังนั้นงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง โครงการส่วนพระองค์ฯ จึงเริ่มโครงการวิจัยการผลิตเบต้ากลูแคนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

ทีมวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ IMMUNE LABTM ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนค้นพบว่าการสกัดเบต้ากลูแคนจากกากยีสต์นั้นมีประสิทธิผลต่ำและมีสารเจือปนอยู่มากไม่เหมาะที่จะนำมาใช้บริโภคและขายในเชิงพาณิชย์ จึงได้มาใช้ ยีสต์ขนมปัง ซึ่งงานวิจัยทั่วโลกรองรับว่าเป็นแหล่งเบต้ากลูแคนที่ดีที่สุด และต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ขนมปังออกมาทดลองใช้กันสำหรับใช้ในการวิจัยเป็นหลัก จนสุดท้ายสามารถยื่นจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8795 การผลิตเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเสริมภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้แก่มนุษย์ ผู้เดียวในประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 และ นอกจากนี้ ทาง IMMUNE LABTM  ได้ขึ้นทะเบียน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สำนักงานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฮาลาล) เพื่อทำให้เรามั่นใจในคุณภาพในการผลิต และแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค

ปัจจุบัน ทีมวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ IMMUNE LABTM  ยังคงศึกษาค้นคว้าและพัฒนา เพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเบต้ากลูแคนอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตเบต้ากลูแคน (Beta 1,3/1,6 D Glucan) ที่มีอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ไมครอน (0.001-0.0015 มิลลิเมตร) ถือว่าเป็นนวัตกรรมการผลิตเบต้ากลูแคนที่เล็กที่สุด ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกาย โดยจะช่วยให้ร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้เลย และเป็นขนาดอนุภาคที่ทานไปแล้วจะไม่สามารถกลับมารวมตัวกัน (Re-aggregate) เป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและถูกขับทิ้งไปในที่สุด

ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LABTM  มีอุดมการณ์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% โดยมีงานวิจัยที่มีการยอมรับในมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มีมาตราฐานเท่าเทียมนานาชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

Comments are closed.