การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคน IMMUNE LAB ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากเจ้าของอนุสิทธิบัตร การผลิตเบต้า กลูแคนจากยีสต์ฯเพื่อเป็นอาหารเสริมแก่มนุษย์ เลขที่8795 ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่แรกและ ที่เดียวในประเทศไทย อีกทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่อยู่ ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สำนักงานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ฮาลาล)

เพื่อทำให้เรามั่นใจในคุณภาพและแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เลือกรับประทานเบต้ากลูแคน องค์กรด้านอาหารและยาทั่วโลกได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดเบต้ากลูแคนมายาวนานกว่า 40 ปี โดยองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาได้จำแนก “สารสกัดยีสต์ (ขนมปัง)” ให้เป็น“Generally Recognized as Safe”หรือ GRAS หมายถึง จะไม่พบความเป็นพิษถ้าใช้ทานเพื่อรักษาตนเอง อีกทั้งองค์กรความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (EFSA) ก็ได้ออกมากล่าวว่า ‘Baker Yeast Beta-Glucan’ เป็นสารสกัดที่ปลอดภัยในการใช้เพื่อเป็นอาหารเสริมทางธรรมชาติ

Comments are closed.