หนังสือ เบต้ากลูแคนพิชิตโรค

 

book-cover-01

เบต้ากลูแคนพิชิตโรค

เบต้ากลูแคน (BetaGlucan 1,3/1,6 D) จัดเป็นอาหารเสริมในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ แต่สำหรับในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีการศึกษาทดลองในสถาบันวิจัยต่างๆ มาเป็นเวลานานกว่า 5 ทศวรรษ โดยพบว่าเป็นสารกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมา

เบต้ากลูแคนที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด และมีราคาที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศและไม่สามารถบอกถึงขนาดและปริมาณตัวยาของเบต้ากลูแคนที่แท้จริงในผลิตภัณฑ์ได้  นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณต่างๆของเบต้ากลูแคน เปรียบเสมือนป็นยาวิเศษที่สามารถรักษาโรคชนิดต่างๆได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในการนำไปใช้

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคน ภายใต้แบรนด์ IMMUNE LAB TM) จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและรู้จัก เบต้ากลูแคน ให้ดียิ่งขึ้น

โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเอกสารงานวิจัยจากทั่วโลก และ ได้ทำการแปลออกมาเป็นภาษาไทยในรูปแบบที่เรียบง่ายและง่ายต่อความเข้าใจของผู้บริโภคทั่วไป และที่สำคัญเอกสารในเล่มนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากการเรียบเรียงและงานวิจัยของ ร.ศ. ดร. องอาจ ผ่องลักษณ์ (ที่ปรึกษาอาวุโส ของบริษัทฯ) และเป็นผู้ถืออนุสิทธิบัตรในการผลิตเบต้ากลูแคน คนเดียวในประเทศไทย

ร.ศ. ดร. องอาจ ผ่องลักษณ์ นั้นได้ทำการวิจัยเบต้ากลูแคนมากกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากงานวิจัยโครงการผลิตกลูแคนจากกากยีสต์หมักแอลกอฮอล์ของ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ถืออนุสิทธิบัตรในการผลิตเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเสริมภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้แก่มนุษย์ คนเดียวในประเทศ และในปัจจุบัน  ร.ศ. ดร. องอาจ ผ่องลักษณ์ ยังคงศึกษาค้นคว้าเพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเบต้ากลูแคนอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตเบต้ากลูแคน (BetaGlucan 1,3/1,6 D) ที่มีอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 1.5 ไมครอน (0.0015 มิลลิเมตร) ถือว่าเป็นการผลิตเบต้ากลูแคนที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกาย โดยจะช่วยให้ร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้เลย และไม่สามารถกลับมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

ทาง IMMUNE LAB TM จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและรู้จักเบต้ากลูแคน (BetaGlucan 1,3/1,6 D) ได้ดียิ่งขึ้น

 

Comments are closed.