THE IMMUNE LAB

การยอมรับเบต้ากลูแคนในระดับนานาชาติ​

        1.  การยอมรับในยุโรป โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ European Food Safety Authority (EFSA) โดยได้ข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความปลอดภัยของยีสต์เบต้ากลูแคน โดยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโภชนาการและโรคภูมิแพ้ (NDA), คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ขอความเห็นจาก Scientific Committee/ Scientific Panel ในเรื่องความปลอดภัยของ ยีสต์ เบต้ากลูแคน (yeast beta-glucan)ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารรูปแบบใหม่ (novel food ingredient) ตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป เลขที่ 258/97 ในปี ค.ศ. 2011 โดยคำนึงถึงข้อคิดเห็นหรือข้อคัดค้านทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกเสนอมา มีผลสรุปดังนี้ 

          “ยีสต์ เบต้ากลูแคน” ประกอบด้วยโมเลกุลที่ซับซ้อนของ polysaccharides สูงโดยสามารถสกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปังที่เรียกว่า Saccharomyces Cerevisiae ส่วนผสมของอาหารรูปแบบใหม่นี้ มีทั้งสามารถละลายได้และละลายไม่ได้ “ยีสต์ เบต้ากลูแคน” ถ้าถูกมาผลิต ในอาหารเสริม ควรมีปริมาณที่ให้ต่อครั้ง ไม่เกิน 375 มิลลิกรัม/วัน และในอาหารเพื่อการบริโภคในอัตราที่ใส่ต่อครั้งไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/วัน ไม่มีสูตรสำหรับทารก (infant formula) หรือสูตรต่อเนื่อง (follow-on formula) นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้กับอาหารหลายๆ ชนิดรวมถึงเครื่องดื่มสำหรับคนทั่วไปได้ด้วย คณะกรรมการมีหมายเหตุว่า ปริมาณบริโภคที่สูง “high intake” สำหรับ yeast beta-glucans ในภาพรวมจะเหมือนการบริโภคเบต้ากลูแคนจากแหล่งอาหารอื่น เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับการเกิดพิษแบบกึ่งเฉียบพลัน (sub-acute toxicity) และการเกิดพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (sub-acute toxicity) และความเสี่ยงต่อการแพ้ สำหรับ yeast beta-glucans ไม่สูงไปกว่าผลิตภัณฑ์ที่มียีสต์ขนม ดังนั้นได้มีการประเมินความปลอดภัยโดย องค์กรการความปลอดภัยในการใช้ยีสต์เบต้ากลูแคนของอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority) สรุปว่าปลอดภัยในการใช้ตามที่เสนอมา

            Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) was asked to deliver a scientific opinion on the safety of “yeast beta-glucans” as a novel food ingredient in the context of Regulation (EC) No. 258/97 taking account of the comments/objections of a scientific nature raised by the Member States. “Yeast beta-glucans” consists of complex, high molecular mass polysaccharides derived from the cell wall of baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae. This novel food application concerns both insoluble as well as soluble “yeast beta-glucans”. The source, characterisation, specification and production process do not give reasons for concern. The applicant intends to market “yeast beta-glucans” in food supplements at dose levels of up to 375 mg per day and in foods for particular nutritional uses (PARNUTS) at dose levels of up to 600 mg per day. It is not intended for infant formulae and follow-on formulae. In addition, the applicant intends to market “yeast beta-glucans” in a variety of foods including beverages for the general population. The Panel notes that the “high intake” scenario for “yeast beta-glucans” is grossly similar to the background intake of beta-glucans from other dietary sources. Data provided on (sub)acute and sub-chronic toxicity, absorption, and limited human data do not give reason for concern. The Panel considers that the allergenic risk of the “yeast beta-glucans” is not higher than the risk from other products containing baker’s yeast. Beta-glucans from other sources have already been evaluated for safety by EFSA. On the basis of the nature of “yeast beta-glucans”, the significant history of use of its source, the provided intake estimate and the supplementary data from human and animal studies, Panel concludes that “yeast beta-glucans” is safe at the proposed conditions of use.

           2. การยอมรับในอเมริกา โดยทาง องค์กรอาหารและยาอเมริกาในปี ค.ศ. 1983 องค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาได้รับรองความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ขนมปัง (Saccharomyces cerevisiae) และจัดให้เป็นสารสำหรับใช้ในการผสมอาหารได้ ซึ่งจำแนกอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า GRAS หรือ “Generally Recognized As Safe” ซึ่งหมายถึง เป็นสารที่สามารถใช้เติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสารที่ได้รับรองว่า เป็น GRAS ส่วนใหญ่จะไม่จำกัดปริมาณการใช้ แต่จะให้ใช้เท่าที่จำเป็น และต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ทางอเมริกาได้ยอมรับว่าเบต้ากลูแคนเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงและอนุญาตให้ใช้ในการเสริมอาหารชนิดต่างๆ

            Classifide as “Yeast extract (Bakers) ”by the FDA ; more specifically Beta-1,3/1,6-glucan or Beta-1,3(D)-glucan , which is derived from the yeast cell wall of baker’s yeast scientifically designated as Saccharomycer cerevisiae. Required specifications for “Yeast Extract (Bakers)” are contained FDA Specifications 184.1983.The Federal Drug Administraton (FDA) classification is also set forth in the FDA “APPENDIX A FOOD ADDITIVES.”
Substances such as Yeast extract (Bakers) that are generally recognized as safe (GRAS) are not food additives (legally), although they may be food ingrednts. GRAS substances do not require pre-market approval by FDA. Under the FDA publication, “APPENDIX A FOOD ADDITIVES”, GRAS is defined as generally recognized as safe (GRAS). Substances in this category are by definition, under SEC.201(s) of the FD&C Act, not food additives. Most GRAS substances have no quantitative restrictions as to use, although their use must conform to good manufacturing practices.”

error: IMMUNE LAB