THE IMMUNE LAB

กิจกรรมเพื่อสังคม

อิมมูน แล็บ ได้มีโครงการการจัดกิจกรรมเพี่อตอบแทนสังคม ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การจัดสัมนาและการออกบูธกิจกรรมให้ความรู้ตามโรงพยาบาลต่างๆ หรือ ในงานสุขภาพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์เม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการบริจาคเงินทุน ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ให้แก่ กลุ่มผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มผู้พิการและกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ผ่านทางหลากหลายช่องทาง อาทิ ชมรมคนพิการ ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ประเทศไทย และหน่วยงานเอกชนและราชการต่างๆ

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมจัดโครงการ "เสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย" ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ ประจำปี 2024

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN และ THE PRONURA ได้ร่วมจัดทำโครงการเสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัยด้วยวิชา  “ลูกเสือพิเศษ”  (ปีที่4)

IMMUNE LAB BETA GLUCAN มอบเงินสมทบ และผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้กับชมรมเพื่อนมะเร็งไทย

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ได้อบเงินสมทบ และผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้กับชมรมเพื่อนมะเร็งไทย โดยมีประธานชมรม ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร เป็นผู้รับมอบ …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN จัดโครงการ "เสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย" ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ ประจำปี 2023

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน นำโดยดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ได้ร่วมจัดทำโครงการเสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัยด้วยวิชา  “ลูกเสือพิเศษ” …

บริษัท รอยส์ แล็บฯ เข้าร่วมงาน ” พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ประจำปี ๒๕๖๓ “

บริษัท รอยส์ แล็บฯ ได้ถูกเชิญให้เข้าจัดบูธเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับความสำคัญของเม็ดเลือดขาว ในงาน “งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙ ประจำปี ๒๕๖๓…

IMMUNE LAB BETA GLUCAN เข้าร่วมออกบูธในงาน INTERCARE ASIA

บริษัท รอยส์ แล็บฯ เข้าร่วมออกบูธในงาน InterCare Asia 2023” INT’L HEALTH & WELLNESS EXPO FOR ELDERLY & HEALTH CONSCIOUS PEOPLE เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับทุกวัย ครบวงจร ซึ่งนับเป็นเวทีที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องในหมวดต่างๆ

IMMUNE LAB BETA GLUCAN เข้าร่วมออกบูธในงาน PLANT BASED FESTIVAL 2023

IMMUNELAB BETA GLUCAN เข้าร่วมออกบูธในงาน PLANT BASED FESTIVAL 2023 “Food for Better Life Better Environment” มหกรรมที่รวบรวมอาหาร Plant Based ทุกประเภททั้ง Ready to Cook และ Ready to Eat จากกว่า 80 บูธ  …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN เข้าร่วมออกบูธในงาน Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร”

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล  นำทีมออกบูธในงาน Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร”งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ…

IMMUNE LAB BETA GLUCAN เข้าร่วมออกบูธในงาน Amarin Expo 2023

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล  นำทีมออกบูธในงาน Amarin Expo 2023 งานแสดงนวัตกรรมงานแฟร์ที่รวมรวมตัวแบรนด์จาก Amarin กับ 5 โซน อาทิ บ้านและสวน, Amarin Baby & Kids, กินดีอยู่ดี, บ้านและสวน Explorers และร้านนายอินทร์ พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย…

IMMUNE LAB BETA GLUCAN เข้าร่วมออกบูธในงาน The Foodism Show

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล  นำทีมออกบูธในงาน The Foodism Show งานจีดแสดงที่รวบรวมอาหารและวัตถุดิบเพื่อคนรักสุขภาพและควบคุมน้ำหนักโดยเฉพาะ…

IMMUNE LAB BETA GLUCAN เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน เข้าร่วมออกบูธในงาน INTERCARE ASIA 2022

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงาน INTERCARE ASIA 2022 งานแสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์…

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมออกบูธในงาน Health Fair Road Show รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Health Fair Road Show จัดโดยนิตยสารสุขภาพดี ณ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมออกบูธในงาน Health Fair Road Show รพ.นวมินทร์ 9

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Health Fair Road Show จัดโดยนิตยสารสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมออกบูธในงาน Health Fair Road Show รพ.แพทย์รังสิต

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงาน Health Fair Road Show จัดโดยนิตยสารสุขภาพดี ณ รพ.แพทย์รังสิต …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมออกบูธในงาน Health Fair Road Show รพ.วิภาวดี

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงาน Health Fair Road Show จัดโดยนิตยสารสุขภาพดี ณ รพ.วิภาวดี …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมออกบูธในงาน Health Fair Road Show รพ.บางปะกอก8

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงาน Health Fair Road Show จัดโดยนิตยสารสุขภาพดี ณ รพ.บางปะกอก8 …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมออกบูธในงาน Health Fair Road Show รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงาน Health Fair Road Show จัดโดยนิตยสารสุขภาพดี ณ รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์ …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับทาง KHAOSOD ONLINE

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ KHAOSOD ONLINE …

Immune Lab betaglucan บริจาค Ronald Mcdonald House

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้คิดค้นและจัดจำหน่าย IMMUNE LAB BETA GLUCANนำทีมโดย
ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ไปมอบให้กับ บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อ
ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) …

Immune Lab betaglucan บริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้คิดค้นและจัดจำหน่าย IMMUNE LAB BETA GLUCANนำทีมโดย
ดร.ศุภณิจ กุลศิริ ผู้บริหาร Silver Guard ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Nano Silver อุปกรณ์ฉีดพ่น และชุด PPE ไปมอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า …

Immune Lab betaglucan บริจาค โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้คิดค้นและจัดจำหน่าย IMMUNE LAB BETA GLUCANนำทีมโดย
ดร.ศุภณิจ กุลศิริ ผู้บริหาร Silver Guard ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Nano Silver อุปกรณ์ฉีดพ่น และชุด PPE ไปมอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN จัดโครงการคลินิกสอนกีฬา ..เพื่อน้อง

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน นำโดย ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN จัดทำโครงการคลินิกสอนกีฬา เพื่อน้อง …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN จัดโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ และสนามเด็กเล่น

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน นำโดย ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN จัดโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ และสนามเด็กเล่น…

Immune Lab betaglucan เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน Care Expo Thailand 2019 "งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์"

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ได้ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ในงาน ” Care Expo Thailand 2019 งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์” ณ ไปเทคบางนา กรุงเทพฯ…

IMMUNE LAB BETA GLUCAN มอบผลิตภัณฑ์ และเงินสมทบโครงการ " Wishing Well Project "

IMMUNE LAB BETA GLUCAN เข้าร่วมบริจาคและสนับสนุนโครงการดีๆ ให้แก่ มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ” Wishing Well Project ” โดย รศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งเด็ก…

Immune Lab betaglucan เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน INTERCARE ASIA 2019

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ได้ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ในงาน INTERCARE ASIA 2019…

"เยือนเย็น" ทางออกของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร. ศุภณิจ กุลศิริ ที่ปรึกษาด้านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ IMMUNE LAB ร่วมกับศ.นพ.ดร. อิศรางค์ นุชประยูร (ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและชีวาภิบาล และ ผู้อำนวยการ บจก. เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม) จัดกิจกรรม…

IMMUNE LAB BETA GLUCAN จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย ด้วยวิชา "ลูกเสือพิเศษ"

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน นำโดย ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN จัดทำโครงการเสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัยด้วยวิชา  “ลูกเสือพิเศษ” …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ THE NATION THAILAND

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ THE NATION THAILAND …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ THE STANDARD …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมเสวนาองค์ความรู้โดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดีออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “ทำไมต้องบำรุงเม็ดเลือดขาว” ณ งาน “Be Strong Be Healthy By นิตยสารสุขภาพดี ” ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมเสวนาองค์ความรู้โดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลเอกชล2 ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดีออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “ความเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกัน” ณ งาน “Be Strong Be Healthy By นิตยสารสุขภาพดี ” ณ โรงพยาบาลเอกชล 2 …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมเสวนาองค์ความรู้โดยดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดีออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ณ งาน “Be Strong Be Healthy By นิตยสารสุขภาพดี ” ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมเสวนาองค์ความรู้โดยดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลนนทเวช ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดีออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว”ณ งาน “Be Strong Be Healthy By นิตยสารสุขภาพดี ” ณ โรงพยาบาลนนทเวช …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN มอบเงินบริจาคให้แก่ "ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย"

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน มอบเงินและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ อิมมูน แล็บ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ของ “ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย” …

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์ฯ ถูกรับเชิญไปให้สัมภาษณ์ในรายการ "อยู่เป็นลืมป่วย" ทางช่อง AMARIN TV

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ร่วมให้สัมภาษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมพูดคุยในรายการ “อยู่เป็นลืมป่วย” …

บรรยากาศงานสัมมนา "แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว"

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำโดย ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ สัมมนา “แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว” ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 …

ไทยคิดค้น "สารต้านมะเร็ง" อนุภาคเล็กที่สุดในโลก

อิมมูน แล็บ ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับ ” นวัตกรรมการสกัดเบต้ากลูแคนให้มีอนุภาคเล็กที่สุดในโลกถึง 1.5 ไมครอน “
ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และปริมาณการทานลดลง …

งานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs

ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) ได้รับเลือกให้เข้างานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs…

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ ร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน เรื่องนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วย อาหารเสริมเบต้ากลูแคน และเรื่องของประเภทของเบต้ากลูแคนที่มีคุณภาพ…

IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน…

IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ มติชน

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ มติชน…
error: IMMUNE LAB