THE IMMUNE LAB

เกี่ยวกับบริษัท

บริบทองค์กร (Company Profile)

       บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยพันธกิจที่จะส่งมอบสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต พัฒนา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารที่มีคุณภาพสูงและมีมาตราฐานระดับสากล โดยบริษัท ฯ เน้นที่จะจะพัฒนาสินค้าที่สกัดมาจากธรรมชาติมีงานวิจัยรองรับ มีการตรวจสอบและทดสอบตามมาตราฐานต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค และสามารถส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคตามพันธกิจของบริษัทฯ

           ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท รอยส์ แล็บฯ มีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาทั้งในศาสตร์ของ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โภชนาการศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ มากกว่า 20 ปี เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ทางบริษัทฯ ได้ผลิตและจัดจำหน่ายมีงานวิจัยที่รองรับและมีมาตราฐานการผลิตที่สูง คุณภาพระดับสากล โดยสินค้าของทางบริษัทฯ มีหลากหลายแบรนด์ อาทิ IMMUNE LAB®, HERTIVA®, ALDERMIDE®, SILVER GUARD® และ The PRONURA® ซึ่งมีจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

              ผลิตภัณฑ์  IMMUNE LAB ® (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) เป็นส่วนของการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิต เบต้ากลูแคนคุณภาพสูง ของบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเริ่มมาจากแนวคิดที่ต้องการจะดูแลและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต การที่จะมีสุขภาพดีและปราศจากโรคนั้นเกิดจากภูมิคุ้มกัน (เม็ดเลือดขาว) ที่แข็งแรง และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโรคร้าย โดยทีมวิจัย และพัฒนาของ รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยที่มีจากทั้งในและต่างประเทศ จนพบว่า สารเบต้ากลูแคน เป็นสารธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นและฟื้นฟู รวมทั้งปรับสมดุลการทำงานของเม็ดเลือดขาวได้ดีที่สุด

           โดยทีมวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และได้เลือกสายพันธุ์ยีสต์(ยีสต์ขนมปัง) ที่มีความจำเพาะจากแล็บวิจัยต่างประเทศที่มีงานวิจัย ในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรง โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคภูมิทำลายตัวเอง โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงสุด นอกจากสายพันธุ์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษแล้ว กระบวนการสกัดก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่ทางทีมวิจัยของ อิมมูน แล็บ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยกระบวนการสกัดที่เลือกใช้นั้นเป็นกระบวนการสกัดด้วยเอนไซม์ที่ส่งผลให้ได้เบต้ากลูแคนที่มีคุณภาพสูงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้โรงงานเฉพาะทางที่มีมาตราฐาน ในเกรดการผลิตสินค้าทางการแพทย์ หรือเรียกว่าเป็น ของ Manufacturer’s Authorisation for Medical Products เพื่อมั่นใจถึงคุณภพและความปลอดภัยที่จะส่งต่อถึงผู้บริโภค

error: IMMUNE LAB