งานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs

อิมมูนแล็บ เบต้ากลูแคน Immune Lab Beta Glucan ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 2 อิมมูนแล็บ เบต้ากลูแคน Immune Lab Beta Glucan ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEsอิมมูนแล็บ เบต้ากลูแคน Immune Lab Beta Glucan ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 4

อิมมูนแล็บ เบต้ากลูแคน Immune Lab Beta Glucan ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 3

               ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) ได้รับเลือกให้เข้างานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs และการเสวนาเรื่องการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับSMEs. ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยส์  แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่าย IMMUNE LAB BETAGLUCAN ได้ให้มุมมองของปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานธุรกิจ ออนไลน์ ของ SMEs รุ่นใหม่ ในวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา

แหล่งที่มา นสพ ข่าวสด https://www.khaosod.co.th/uncategorized/news_268320 และ มติชน http://www.matichon.co.th/news/493602


#ดรปิยะเสียงสุคนธ์ #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #Immunelab #Betaglucan #antiaging #Cancer #Halal #allergies #SLE #เบต้ากลูแคน #อาหารเสริมธรรมชาติ #เม็ดเลือดขาว #อิมมูนแล็บ #อายุวัฒนะ #มะเร็ง #ให้คีโม #ภูมิแพ้ #ภูมิแพ้ภัยตนเอง #ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย #ไมเกรน

Comments are closed.