THE IMMUNE LAB

บรรยากาศงานสัมมนา "แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว"

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์ฯ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้คุณลูกค้าทุกท่าน เราจะไม่หยุดพัฒนาและให้ความรู้ คำปรึกษา กับลูกค้าทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีปัญหาหรือสนใจในด้านสุขภาพ ทั้งนี้เราจึงได้หยิบยกภาพบรรยากาศงานสัมมนา “แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว” วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาภรมณ์ภักดี สวนลุมพินี มาให้ได้ชมกันค่ะ

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับชมรมเพื่อนมะเร็งไทย จัดกิจกรรมงานสัมมนา “แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว” ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ประธานที่ปรึกษาชมรมเพื่อนมะเร็งไทย ,มาให้คำแนะนำ ปรึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ

ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย รวมทั้งการตรวจคัดกรองโลหิตจางดูความเข้มข้นของเลือด บูธของชมรมเพื่อนมะเร็งไทยและบูธอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน คอยให้คำปรึกษาต่างๆ

สุดท้ายนี้ บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับ IMMUNE LAB Betaglucan เป็นอย่างดี และขอสัญญาว่าจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสุขภาพเช่นนี้ต่อไป

ติดตามการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพครั้งต่อไป,ความเคลื่อนไหวต่างๆและปรึกษาปัญหาสุขภาพ ผ่านทางแฟนเพจ Immune Lab BetaGlucan อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน และทางเว็บไซต์ https://www.theimmunelab.com/
error: IMMUNE LAB