THE IMMUNE LAB

บริษัท รอยส์ แล็บฯ เข้าร่วมงาน ” พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ประจำปี ๒๕๖๓ “

บริษัท รอยส์ แล็บฯ เข้าร่วมงาน ” พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ประจำปี ๒๕๖๓ “
เนื่องในเดือนแห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรบริษัท รอยส์ แล็บฯ ได้ถูกเชิญให้เข้าจัดบูธเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับความสำคัญของเม็ดเลือดขาว ในงาน “งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอพฤกษาศาสตร์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙)” วันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ในงานยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มาจากโครงการส่วนพระองค์ฯ มาให้ชมด้วยนะคะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เรานะคะ และในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผลิตภัณฑ์อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ผลิตภัณฑ์คนไทยเพื่อคนไทย ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางดร.ศุภณิจ กุลศิริ (ที่ปรึกษาด้านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม) ได้เป็นตัวแทนในการทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ให้แด่พระองค์ท่านในครั้งนี้
error: IMMUNE LAB