THE IMMUNE LAB

มาตราฐานความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคนที่ผลิตจากยีสต์

            การทดลองใช้เบต้ากลูแคนในคน และสัตว์ทดลอง จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยททางการแพทย์ชั้นนำของโลกหลายสิบแห่ง เช่นมหาวิทยลัยฮาร์วาด มหาวิทยาลัยทูเลน มหาวิทยาลัยดิ๊ก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ฯลฯ  ไม่พบความเป็นอันตรายจากการใช้เบต้ากลูแคนทีี่สกัดจากยีสต์ และพบว่าปริมาณที่ให้ในปริมาณสูงไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในรูปของการเป็นพิษและผลกระทบด้านจิตใจ

             ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยจากสถาบัน จาก สถาบัน The Beth lsrael Deaconess ศูนย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยในอิสราแอล Medical Center รายงานเรื่องผลการใช้เบต้ากลูแคนในปริมาณที่สูงถึง 3,000-15,000 มิลลิกรัม (3-15 กรัม) สำหรับการรักษาโรคคอเลสเตอรอลสูงนั้น พบว่า ไม่ปรากฎผลข้างเคียงในการใช้เบต้ากลูแคนในปริมาณที่สูงและพบว่า การรักษาคอเลสเตอรอลนั้นให้ผลดีขึ้นเมื่อให้เบต้ากลูแคนในปริมาณสูงยิ่งขึ้น และพบว่าไม่มีผลกระทบเมื่อใช้บริโภคร่วมกับยาหรือพืชสมุนไพรอื่น ๆ

               และจากข้อมูลของทีมวิจัยของ Nicolosi และคณะ* ที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ American Journal of Clinical Nutrition 1999; 70 หน้า 208-212 ได้กล่าวว่า เพื่อประโยชน์เป็นยาของสารเบต้ากลูแคน อาจมีการใช้ในขนาดที่สูงถึง 12 กรัม ต่อวัน ถ้าเปรียบเทียบเป็นแคปซูลที่เป็นสูตรทั่วไปที่แนะนำของผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคน (คือประมาณ 250 มิลลิกรัมต่อแคปซูล) จะใช้ประมาณ 48 แคปซูล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคงไม่มีใครทานได้ถึง ดังนั้นข้อจำกัดเรื่องปริมาณในการทานต่อวันจึงไม่น่าจะมีประเด็นที่น่าเป็นห่วง

               นอกจากนี้ในปัจจุบัน ในช่วงที่มีโรคระบาด โควิด-19 ประเทศในฝั่งเอเชีย ยุโรป และ อเมริกาก็ได้มีงานวิจัยที่สนับสนุนการใช้สารเบต้ากลูแคนมาทาน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันใช้ในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์โรคระบาคโควิด 19 มีทั้งในยุโรป อเมริกา และ เอเชีย โดยปริมาณการทานที่มีการทดสอบใช้ในผู้ป่วยที่เป็น Long COVID ในประเทศอินเดียจะมีเริ่มใช้ที่ 3-12 กรัมต่อวัน (ประมาณ 12 – 48 แคปซูล โดยเปรียบเทียบเป็นแคปซูลที่เป็นสูตรทั่วไป) ซึ่งในงานวิจัยพบว่า การใช้สารเบต้ากลูแคนร่วมด้วย จะช่วยลดการเกิดภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (coagulopathy) และพายุไซโตไคน์ (cytokine storm) ซึ่งเป็นบ่อเกิดของอาการรุนแรงของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ได้ และไม่ได้ก่ออันตรายกับผู้ป่วยแต่จะลดอาการต่างๆจากการติดเชื้อของผู้ป่วยได้ดีอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

1. Alfredo Córdova-Martínez et al. B -Glucans Could Be Adjuvants for SARS-CoV-2 Virus Vaccines (COVID-19). International Journal of Evironmental Research and Public Health 2021, 18, 12636.
2. Anne G. and Jun Y. Could the Induction of Trained Immunity by B-Glucan Serve as a Defense Against COVID-19? Frontiers in Immunology.2020, 11:1782.
3. CNRS. How to boost the immune defense prior to respiratory virus infections with the special focus on coronavirus infections. 2020, 12:47.
4. https;// doi.org/10.1101/2021.08.09.21261738
5. Ionut A., Sonai A. and Forin-Vasile U., Bioactive B-Glucans, adjuvants in SARS-CoV-2 Antiviral. Therapy Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. ISSN 2574-1241.
6. Kosagi-Sharaf Rao et al. Role of Immune Dysregulation in Increase Mortality Among a Specific Subset of COVID-19 Patients and Immune-Enhancement Strategies for Combatting Through Nutritional Supplements. Frontiers in Immunology. 2020, 11:1548.
7. Nobunao I. et al. B-Glucans: wide-spectrum immune-balancing food-supplement-based enteric vaccine adjuvant approach to COVID-19. Human Vaccines & Immunotherapeutic, 2021.
8. R. J. Nicolosi, S. Bell, B. Bistrian, I. Greenberg, R. Forse and G. Blackburn, “Plasma Lipid Changes after Supple-Mentation with β-Glucan Fiber from Yeast,” American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 70, No. 2, 1999, pp. 208-212

              ถึงแม้ว่าเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์นั้น จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ปลอดภัยในการใช้งาน ความเสี่ยงของการใช้เบต้ากลูแคนชนิดนี้ยังมีอยู่บ้าง  นั่นคือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำ และ ไม่ได้มาตราฐาน ทำให้สิ่งเจือปนที่เป็นผลพลอยได้ (by products) ในการสกัดเบต้ากลูแคนนั้นมีอยู่ในปริมาณสูง เช่น mannoprotein (โปรตีน) และ lipid (ไขมัน)  ซึ่ง สาร mannoprotein นี้ อาจทำให้เกิดผลร้าย เช่นโรคสำไส้แปรปรวน (lrritable Bowel Syndrome : IBS) และโรคติดเชื้อจากยีสต์ หรือ เกิดอาการแพ้ยีสต์ได้ ส่วน lipids นั้นจะกีดกั้นที่ตั้งของตัวจับหรือตัวรับสิ่งแปลกปลอมบน Macrophage ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงกั้นระหว่างโมเลกุลของ 1,3 / 1,6 D Glucan กับ ที่ตั้งของ Macrophage ทั้งนี้ lipids เป็นสารที่ไม่มีปฏิกิริยาที่เลวร้าย เพียงแต่มีผลต่อประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนลดลง

                ดังนั้น ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมาก ทางผู้ใช้จึงจำเป็นมากที่ต้องรู้ปริมาณ สิ่งเจือปนประเภทโปรตีนที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมาก ทางผู้ใช้จึงจำเป็นมากที่ต้องรู้ปริมาณ สิ่งเจือปนประเภทโปรตีนที่ติดมากับผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนที่จะซื้อ ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB® เบต้ากลูแคนนั้นเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการกำจัดสารปนเปื้อนที่ได้มา โดยทุกผลิตภัณฑ์ของ IMMUNE LAB® ได้รับการตรวจสอบจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีสารปนเปื้อนชนิดโปรตีนและไขมันที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังปลอดจากสารประกอบอื่นๆที่ไม่ต้องการ

error: IMMUNE LAB