THE IMMUNE LAB

IMMUNE LAB BETA GLUCAN ร่วมเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ทำไมต้องบำรุงเม็ดเลือดขาว” กับ ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

บริษัท รอยส์ แล็บฯ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี ออกจัดบูธเพื่อให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยวกับ “เบต้ากลูแคน & เม็ดเลือดขาว” ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจ และความไว้วางใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาว แบรนด์ไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล และเข้ามาเยียมเยือนเพื่อปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพที่บูธ Immune Lab Betaglucan ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ในงาน BE STRONG BE HEALTHY by นิตยสารสุขภาพดี

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าชาวอิมมูน แล็บ ทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจและคอยสนับสนุนแบรนด์ผลิตภัณฑ์ อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน แบรนด์คนไทยให้ดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรักเสมอมา
error: IMMUNE LAB