THE IMMUNE LAB

IMMUNE LAB BETA GLUCAN จัดโครงการคลินิกสอนกีฬา ..เพื่อน้อง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน นำโดย ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN จัดทำโครงการคลินิกสอนกีฬา เพื่อน้อง หรือโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี  โดยโครงการในครั้งนี้ทางอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคนจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาให้กับน้อง ๆ ตามโรงเรียนชนบท และทุรกันดาร และเพื่อให้มีทักษะและต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ในอนาคต

สุดท้ายนี้ ทาง อิมมูน แล็บ ขอเป็นกลุ่มเล็กๆ ในสังคม ที่คอยจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อคนไทยขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่สนับสนุนและไว้วางใจเลือก อิมมูน แล็บให้อยู่เคียงข้างในการดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรักค่ะเพราะมีท่าน..เราถึงสามารถจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้error: IMMUNE LAB