THE IMMUNE LAB

IMMUNE LAB BETA GLUCAN จัดโครงการ "เสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย" ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ ประจำปี 2023

 ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ได้ร่วมจัดทำโครงการเสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัยด้วยวิชา  “ลูกเสือพิเศษ” 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023
อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน นำโดย ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ส่งมอบความรัก ความสุข และโอกาสดีๆ โดยร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีในโครงการ “เสริมสร้างเยาวชนเพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย”ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ ตอนสิ่งพิเศษ เพื่อคนพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประชาบดี ปากเกร็ด นนทบุรี โดยการนำของ คุณไพบูลย์ แดงประเสริฐ นายกสมาคมลูกเสือเพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย ผู้ริเริ่มโครงการ “ลูกเสือพิเศษ” ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการสร้างเยาวชน เด็กรุ่นใหม่ ที่มีจิตอาสา ผ่านทางวิชาลูกเสือ ให้มีการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถช่วยเหลือเด็กพิการ และผู้สูงวัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ มีความเข้าใจผู้พิการ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมที่จัด นอกจากจะทำค่ายลูกเสือ เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ในการช่วยเหลือเด็กพิการ และผู้สูงอายุ จะมีการจัดเข้าค่ายลูกเสือให้แก่ เด็กพิการและด้อยโอกาสด้วยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส และเปิดพื้นที่ อันไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าให้เกิดความเสมอภาคในด้านต่างๆ ที่สังคมถือปฏิบัติ เช่น การเดินสวนสนาม การเข้าค่ายลูกเสือ การทำกิจกรรมฐานผจญภัย ตลอดจนถึงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฯลฯ หรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจให้เด็กพิการ เพื่อความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อในการต่อสู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพวกเขาอีกด้วยค่ะ

อีกทั้งทางบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆโรงเรียนประชาบดี และ ส่งมอบความสุขและความสะอาด Aldermide The Plant-Based formura alcohol แอลกอฮอล์สูตรพิเศษที่มีส่วนผสมของ เอทิลแอลกอฮอลล์ 75% ซึ่งผลิตจากพืช ผสมผสานกับสารสกัดวิชฮาเซลที่มีคุณสมบัติเป็น Antioxidant ช่วยป้องกันผิวจากมลภาวะ เพิ่มความแข็งแรง กระชับรูขุมขนและเพิ่มความเรียบเนียนให้แก่ผิวอีกทั้งยังผสมวิตามินบี 5 และอื่นๆช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น เหมาะสำหรับผูที่รักความสะอาดและสุขภาพผิว ให้แก่เด็กๆโรงเรียนประชาบดี ปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อสุขลักษณะ และ อนามัยที่ดี

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่สนับสนุนและไว้วางใจให้เราอยู่เคียงข้างในการดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรักค่ะเพราะมีท่าน..เราถึงสามารถจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้

error: IMMUNE LAB