THE IMMUNE LAB

Immune Lab betaglucan บริจาค Ronald Mcdonald House

วันที่ 16/12/2564
บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้คิดค้นและจัดจำหน่าย IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำทีมโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ได้นำAlcohol 75% (ชนิดน้ำสำหรับสเปรย์) ขนาด 1000 ml. จำนวน 96 ขวด มูลค่า 499 บาท/ขวดรวมมูลค่าของที่นำไปมอบทั้งสิ้น 47,904 บาท ไปมอบให้กับบ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) รวม 4 แห่ง ได้แก่ 

  •  บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)
  •  บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  •  บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  •  บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศิริราช

ซึ่ง บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) เป็นโครงการที่ ริเริ่มในปี พ.ศ.2553 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันในยามวิกฤติเมื่อลูกป่วยหนัก โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเด็กได้เข้าพักในบ้านพักพิงฯ โดยบริจาคตามกำลังความสามารถ
  • เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด หรือมีความจำเป็น เช่น คุณแม่ของทารกที่คลอดก่อนกำหนด
  • เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ของครอบครัวผู้ป่วยในการหาที่พักพิงในภาวะวิกฤตทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยให้ สามารถพักแรมเป็น เวลานาน และสภาวะจิตใจในระหว่างที่เด็กรักษาตัวในโรงพยาบาล

IMMUNE LAB BETA GLUCAN เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้จึงอยากที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อให้โครงการดีๆเช่นนี้อยู่และยืนหยัดเพื่อช่วยเหลือคนไทยฝาวิกฤตต่างๆไปด้วยกัน และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณลูกค้า IMMUNE LAB ทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เพื่อให้เราสามารถส่งต่อสิ่งดีๆที่ได้รับมาให้แก่สังคมต่อไป

error: IMMUNE LAB