THE IMMUNE LAB

Immune Lab betaglucan มอบเงินบริจาคให้แก่ "ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย"

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน มอบเงินและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ อิมมูน แล็บ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ของ “ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย” 

เมื่อวันที่ 4 กันยายนน 2561 ที่ผ่านมา
คณะผู้บริหาร บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาและทีมงานอิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน

ได้เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท
เพื่อสมทบทุนชมรมเพื่อมะเร็งไทยและมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

พร้อมด้วยชุดกิ๊ฟเซ็ทผลิตภัณฑ์อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน จำนวน 10 ชุด มูลค่า 60,400 บาท
🎗️เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา
🎗️โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. อิศรางค์ นุชประยูร ประธานที่ปรึกษาชมรมเพื่อนมะเร็งไทย
🎗️เดินทางไปรับมอบ ณ อาคาร ส.ก. ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในการนี้ทาง อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน ได้มีการพูดคุยและปรึกษาในการที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่างๆ กับ”ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย” และ “มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง” เพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิจกรรมดีๆ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งคนไทย ที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันต่อไป

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ “อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน” ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโครงการดีๆ
และเป็นพันธมิตรในการทำงานร่วมกับ “ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย” ซึ่งเป็นชมรมที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าชาวอิมมูน แล็บ ทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจ
และคอยสนับสนุนแบรนด์ผลิตภัณฑ์ อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน แบรนด์คนไทยให้ดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรักเสมอมา

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน
เพราะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เท่ากับชีวิตที่สมบูรณ์

error: IMMUNE LAB