THE IMMUNE LAB

IMMUNE LAB BETAGLUCAN เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน Care Expo Thailand 2019 "งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์"

ภาพบรรยากาศในงาน ” Care Expo Thailand 2019 งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์” ณ ไปเทคบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 1กันยายน 2562

ซึ่งงานนี้เป็นงานที่รวบรวมร้านค้าที่แสดงสินค้าเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ การดูแลเม็ดเลือดขาวและสเต็มเซลล์ 
ตลอดจนการดูแลวางแผนการเงิน การออมเงิน เพื่อดูแลตัวเองในวัยเกษียณ

IMMUNE LAB รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงสินค้าที่ทาง สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้ความสนใจ และให้ความไว้วางใจ รวมทั้งให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาว แบรนด์ไทย ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะ

“เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงเท่ากับชีวิตที่สมบูรณ์”

error: IMMUNE LAB