THE IMMUNE LAB

NEWS

Slide 1
Image is not available
IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์
ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว THE STANDARD​

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ THE STANDARD ...

Slide 1
Image is not available
Immune Lab betaglucan เข้าร่วมออกบูธในงาน
Thailand Healthcare 2023

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงานThailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ” ...

Slide 1
Image is not available
IMMUNE LAB BETA GLUCAN จัดโครงการ "เสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัย" ด้วยวิชาลูกเสือพิเศษ ประจำปี 2023​

อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน นำโดยดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ได้ร่วมจัดทำโครงการเสริมสร้างเยาวชน เพื่อคนพิการ และผู้สูงวัยด้วยวิชา  "ลูกเสือพิเศษ" ...

Slide 1
Image is not available
Immune Lab betaglucan เข้าร่วมออกบูธในงาน Amarin Expo 2023

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล  นำทีมออกบูธในงาน Amarin Expo 2023...

Slide 1
Image is not available
Immune Lab betaglucan เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน เข้าร่วมออกบูธในงาน INTERCARE ASIA 2022

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงาน INTERCARE ASIA 2022 งานแสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์…

previous arrow
next arrow

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ THE NATION THAILAND

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ THE NATION THAILAND …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ THE STANDARD …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post …

IMMUNE LAB BETA GLUCAN นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ …

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์ฯ ถูกรับเชิญไปให้สัมภาษณ์ในรายการ "อยู่เป็นลืมป่วย" ทางช่อง AMARIN TV

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ร่วมให้สัมภาษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมพูดคุยในรายการ “อยู่เป็นลืมป่วย” …

บรรยากาศงานสัมมนา "แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว"

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำโดย ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ สัมมนา “แฟนฉันชื่อเม็ดเลือดขาว” ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 …

ไทยคิดค้น "สารต้านมะเร็ง" อนุภาคเล็กที่สุดในโลก

อิมมูน แล็บ ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับ ” นวัตกรรมการสกัดเบต้ากลูแคนให้มีอนุภาคเล็กที่สุดในโลกถึง 1.5 ไมครอน “
ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และปริมาณการทานลดลง …

งานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs

ผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN (อิมมูน แล็บ เบต้ากลูแคน) ได้รับเลือกให้เข้างานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs…

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ ร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE BETA GLUCAN ร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน เรื่องนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วย อาหารเสริมเบต้ากลูแคน และเรื่องของประเภทของเบต้ากลูแคนที่มีคุณภาพ…

IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน…

IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ มติชน

ดร. ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETAGLUCAN ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ มติชน…
error: IMMUNE LAB